Niedziela jest najważniejszym dniem tygodnia w życiu wiernych. Niejako wyznacza rytm roku liturgicznego. Jest początkiem nowego tygodnia, ale jest również dniem, w którym zmartwychwstał Jezus Chrystus. Dlatego też dla chrześcijan niedziela jest najważniejsza i trzeba ją odpowiednio uczcić, służy do tego między innymi ewengelia niedzielna. Sposobem na celebrowanie tego dnia jest obecność na Mszy Świętej. Ewangelia niedzielna w sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej to czas, w którym wierni mogą posłuchać Słowa Bożego w pięknym otoczeniu malowideł w stylu rokoko i poświęcić chwilę, by poprosić o potrzebne łaski Matkę Bożą Cierpliwie Słuchającą z Cudownego Obrazu, która już nie raz pomogła w trudnych sytuacjach.

Niedzielna Ewangelia – Msze Święte w Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej

Niedzielna ewangelia jest ważnym punktem w życiu każdego wiernego. Dlatego też w Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej odbywają się aż 4 Msze Święte, by każdy zainteresowany mógł przybyć o wygodnej dla niego porze. Msze odbywają się o godzinie:

  • 9:00;
  • 12:00;
  • 15:00;
  • 18:00.

Dodatkowo pół godziny przed każdą Mszą Świętą można skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Również w każdą niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej przed rozpoczęciem obrzędów odbywa się uroczyste odsłonięcie Cudownego Obrazu. Żeby zobaczyć to piękne wydarzenie, trzeba udać się na Mszę Świętą o godzinie 9:00, 12:00 lub 15:00.

Ewangelia niedzielna streszczenie – możliwość ponownego przemyślenia Słowa Bożego

Czasami obecność na Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej nie wystarczy. Niektóre nauki Jezusa mogą poruszyć tak, że wierni chcą do nich wrócić. Wtedy też ewangelia niedzielna i jej streszczenie jest idealnym sposobem, by móc ponownie przyjrzeć się tym ważnym słowom. Streszczenie umożliwia przemyślenie nauk ponownie i wyciągnięcie z nich wniosków. Jest również świetnym sposobem na to, by wierni mogli zapoznać się ze Słowem Bożym, gdy z powodu choroby lub innych przyczyn nie mogli uczestniczyć w Mszy Świętej. Dzięki streszczeniu ewangelii niedzielnej wierni  nie opuszczą żadnych nauk i będą mogli wzrastać duchowo.

Ewangelia niedzielna komentarz – co w słowach Jezusa jest najważniejsze?

W niektórych przypadkach nauki Jezusa nie są jasne. Wierni, słuchając ich, mogą nie zrozumieć dokładnego przekazu. Dlatego tak ważne jest, przekazuje ewangelię niedzielną. Dlatego też na każdej Mszy Świętej kapłan w Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej i w każdym innym kościele dokładnie tłumaczy przesłanie Słowa Bożego. To bardzo ważny element Nabożeństwa, którego każdy powinien słuchać, by w dobry sposób zinterpretować przesłanie Jezusa Chrystusa i wyciągnąć z niego odpowiednie wnioski oraz naukę. Podobnie, jak w przypadku samego Słowa Bożego, każdy wierny może chcieć powrócić do wyjaśnień kapłana. Komentarz do ewangelii niedzielnej umożliwia przypomnienie przekazu w bardzo prosty sposób. Komentarz umożliwia również poznanie niedzielnego przesłania, w sytuacji gdy wierny nie był obecny na Mszy Świętej. Dzięki niemu może poznać zarówno Słowo Boże, jak i odpowiednie wytłumaczenie kapłana i nie ominąć żadnej z nauk. 

Popularne artykuły